معاون جدید رییس جمهور: تیم ندارم – سایت دکتر متخصص

معاون جدید رییس جمهور درباره ی انتقال مدیران #کیش به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری گفت: من هیچ تیمی ندارم و تیم گرا هم نیستم

او که در حاشیه مراسم معارفه اش به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران سخن می گفت، به اهمیت این سازمان در اشتغالزایی و درآمدزایی اشاره کرد و افزود: باید تعمیرات تخصصی لپ تاپ بتوان سه حوزه ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در این سازمان هم افزا کنیم و در کنار هم قرار دهیم و گردشگری را هم پای میراث فرهنگی و صنایع دستی رشد دهیم. اعتقاد دارم بخش گردشگری می تواند در بسیاری از شهرهای کوچک و استان ها موجب خیر و برکت شود و درآمدازیی و اشتغالزایی داشته باشد. ما امیدواریم این سازمان نقش جدی در تولید ناخالص ملی کشور ایفا کند.

علی اصغر مونسان در پاسخ به سوال ایسنا تعمیر لپ تاپ مبنی بر این که آیا در چارت این سازمان در دور جدید قرار است از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش استفاده شود و یا با همین بدنه ی مدیریتی و کارشناسی برنامه های ضربتی که اشاره کردید ادامه خواهد یافت؟ اظهار کرد: هرکسی که در کنار بنده نقش ایفا کند و اهدافی که تعیین شده را اجرا کند، حتما همکار خوبِ من خواهد بود. همکاران سابق با سابقه های زیادی که در این سازمان حضور دارند را یک ظرفیت می دانم. حتما اپل سنتر از ترکیب نیروها استفاده می کنیم تا دوره ی تحولگرایی را در این سازمان رقم بزنیم.

معاون جدید رییس جمهور درباره ی انتقال مدیران #کیش به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری گفت: من هیچ تیمی ندارم و تیم گرا هم نیستم.

معاون رییس جمهور همچنین درباره برنامه هایش برای رفع چالش هماهنگی فراسازمانی گفت: گردشگری فرابخشی است نمایندگی اپل و یکی از پایه های مهم آن حمل و نقل است، امید دارم در تعامل با سایر دستگاه ها و ارتباط خوبی که با سایر دستگاه ها و وزرای قدیم و جدید دارم و با حمایتی که رییس جمهور و دکتر جهانگیری خواهند داشت، این تعامل بین دستگاهی برقرار شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *