جراحی زیبایی گوش

اوریکوپلاستی

اوریکوپلاستی

اتوپلاستی و اوریکوپلاستی (عمل زیبایی لاله گوش) - اتوپلاستی و اوریکوپلاستی (عمل زیبایی لاله گوش) : نواقص لاله گوش را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود : 1) عدم تشکیل ناقص یا کامل لاله گوش ( آژنری ) که در بسیاری موارد با مشکلات گوش خارجی و میانی همراه است . 2) بد...

تماس با پزشک